Податковий календар на 10 червня 2021 року

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома платників, що 10 червня 2021 року, четвер, останній день подання:● річної фінансової звітності за 2020 рік, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, платниками податку на прибуток, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом;

● уточнюючої річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств за податковий (звітний) 2020 рік, якщо показники оприлюдненої разом з аудиторським звітом річної фінансової звітності зазнали змін та вплинули на показники раніше поданої річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств.