Чи порушує блокування активів право власності: висновок КАС ВС

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду по справі № 640/6888/19 розглянув спір, який стосувався тлумачення санкції «блокування активів», зокрема чи охоплює воно такий наслідок як позбавлення акціонера, до якого застосовано цю санкцію, права голосу на загальних зборах акціонерного товариства.

За результатами розгляду справи КАС ВС дійшов наступних висновків:

- застосування державою спеціальних обмежувальних заходів шляхом блокування активів у випадку цінних паперів не обмежується лише речовими правами на таке майно, оскільки права за цінними паперами (права з акції) не можуть існувати окремо від речового права (права на акцію);

- застосування до осіб, зазначених у санкційному списку, тимчасових обмежень, не порушує право власності, гарантоване статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки не пов`язане з позбавленням права власності.

Обставини справи

13.10.2015 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) прийняла рішення № 707 «Щодо порядку виконання учасниками фондового ринку рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Абзац 5 підпункту 2 пункту 2 зазначеного рішення НКЦПФР передбачає наступну правову норму:

«2. Депозитарним установам після набрання чинності Указом Президента України, яким уведено в дію певне рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі - Указ): …

2) у разі застосування санкції «блокування активів»:

… під час складання переліків власників цінних паперів для організації та проведення загальних зборів акціонерного товариства - включати власників - осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосована зазначена санкція, до відповідного переліку із зазначенням належних їм акцій як не голосуючих».

14.05.2018 Президент України Указом № 126/2018 увів в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким до Компанії було застосовано строком на 3 роки персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема, блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.

Внаслідок застосування цієї правової норми на позачергових загальних зборах ПАТ, що відбулися 01.11.2018, представник Компанії був позбавлений права голосувати з питань порядку денного.

Компанія звернулася до суду з позовом до НКЦПФР, у якому просила визнати протиправним та нечинним абзац 5 підпункту 2 пункту 2 рішення НКЦПФР від 13.10.2015 № 1707 «Щодо порядку виконання учасниками фондового ринку рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.07.2020, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 06.10.2020, у задоволенні позову відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні позову, суди виходили з того, що питання, які вирішуються на загальних зборах акціонерного товариства, можуть одночасно носити як майновий, так і немайнових характер, тому право голосувати на зборах фактично є майновим правом. Тому обмеження права голосу за акціями осіб, до яких застосовано санкції, відповідає змісту санкції «блокування активів».

Суди відхилили посилання представника позивача на п.п. 13 і 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про депозитарну систему», а також ст. 190 Цивільного кодексу України, оскільки останніми визначено поняття «права на цінні папери» та «права за цінними паперами», як речового права, у той час як оскаржуваними положеннями рішення НЦКПФР акціонерів, як власників цінних паперів, не обмежено у праві власності на них (цінні папери), а вказано лише про обмеження в участі під час проведення загальних зборів.

Раніше ККС відповів на питання, які ухвали слідчого судді не підлягають оскарженню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.