За 2 роки середній дохід українського онлайн-продавця зріс у 1,5 рази

Бурхливий розвиток світового e-commerce, що лише прискорився останніми роками, позитивно відобразився на доходах українців. Так, з 1 кварталу 2019 по