УЗ оголосила конкурс на посаду голови правління

13 вересня стартував конкурс на посаду голови правління Укрзалізниці.

В компанії зазначають, що основна відповідальність майбутнього очільника:

Головування та сприяння роботі Правління Товариства як колегіального органу;

Застосування ефективних практик управління по всій установі, у її відносинах з Наглядовою радою, а також з Правлінням та нижчими рівнями керівництва;

Управління відносинами з Урядом, як акціонера Товариства;

Забезпечення стратегічного та щоденного управління Товариством, залізницею та промисловістю;

Забезпечення ефективного менеджменту стейкхолдерів Товариства шляхом головування у Правлінні;

Забезпечення імплементації затвердженої довгострокової стратегії АТ «Укрзалізниця» та вдосконалення дорожньої карти імплементації з урахуванням нової ринкової структури та нового законодавства у сфері залізничних перевезень як передбачено Урядом;

Реформування моделі управління бізнесу, трансформування організаційної структури та забезпечення впровадження нових систем управління в Товаристві відповідно до міжнародних стандартів;

Разом з членом Правління, відповідальним за пасажирські перевезення, супроводження невідкладної розробки та впровадження необхідних покращень якості пасажирських послуг, та, як доповнення до цього, ведення переговорів задля досягнення прийнятної угоди щодо соціально важливих пасажирських перевезень з відповідними органами влади;

Забезпечення ефективності та прозорості бізнес операцій Товариства та посилення фінансових показників та можливостей для подальшого фінансування модернізації бізнесу;

Розробка та послідовна реалізація плану зменшення витрат та підвищення ефективності бізнес-процесів;

Підготовка Товариства до конкуренції з боку приватного сектору;

Розвивати міжнародний залізничний транспорт, включаючи транзит, та зміцнити роль України як логістичного центру;

Впровадження комплексного плану автоматизації за допомогою стандартних цифрових систем, включаючи систему – ERP;

Забезпечити ефективну боротьбу з корупцією в Товаристві;

Забезпечити кібернетичну безпеку Товариства.

Вимоги до претендента:

Повинен мати щонайменше 5 роки досвіду в управлінні великими компаніями;

Необхідно мати успішний досвід у розробці та управлінні складними проєктами в області організаційних змін;

Доведені навички та досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку бізнесу;

Кандидат повинен мати глибокі практичні знання з економіки, досвіду стратегічного та інвестиційного планування, бюджетування на великих підприємствах;

Успішний досвід управління великим портфелем капітальних інвестиційних проєктів;

Успішний досвід управління змінами регуляторної сфери та впливу уряду;

Досвід впровадження кращих практик систем корпоративного управління та рекомендацій для великих підприємств.

Мати бездоганну ділову репутацію;

Вільно володіти українською/російською та англійською мовами;

Претендент не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав значних ділових стосунків із такою особою.

Щоб подати свою кандидатуру на посаду Голови Правління АТ «Українська залізниця» кандидат має заявити про себе як претендент на посаду Товариства до 18:00 06.10.2021 та подати необхідний перелік документів в електронному вигляді на адресу компанії Amrop: UZ_CEO@AMROP.UA

Пакет документів:

резюме;

мотиваційний лист;

згода на обробку персональних даних;

заява на участь у конкурсі (українською);

заява на участь у конкурсі (Eng);

копія паспорту.

Нагадаємо, Укрзалізниця у серпні уклала договір з ТОВ «Екзекьютів серч Юкрейн» щодо пошуку кандидатів до Наглядової ради та членів правління. Загальна вартість обох договорів становить 3,889 млн грн. З них, 1,976 млн грн – вартість пошуку голови та членів правління, а 1,913 млн грн – кандидатів до Наглядової ради.