Набрала чинності постанова “Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок”

Запорізька ОДА

Фахівці Державної службі України з питань геодезії, картографії та кадастру роз’яснюють нововведення у сфері земельних відносин.

10 листопада набрала чинності постанова Кабінету Міністрів від 03 листопада 2021 року № 1147 “Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок”. Постановою затверджено Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок, внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Відповідно до статті 23 Закону України “Про оцінку земель” технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок затверджується відповідними сільськими, селищними та міськими радами.

Так, протягом місяця відповідна рада буде розглядати та приймати рішення про затвердження або відмову такої технічної документації. Причиною відмови може бути лише невідповідність вимогам законів та нормативно-правовим актам, або розташування земельних ділянок на території іншої громади. Рішення про відмову має містити посилання на конкретні норми законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів, яким суперечить відповідна технічна документація.

У статті 1 Закону України “Про оцінку земель” визначено, зокрема, що дата оцінки земельної ділянки - це дата, вказана в технічній документації. Позицію щодо незворотності дії в часі законів та інших нормативно- правових актів неодноразово висловлював Конституційний Суд України. Зокрема, закони та інші нормативно-правові акти поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності; дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності та припиняється з її втратою. Згідно з позицією Конституційного Суду України, закріплення принципу незворотності дії є гарантією стабільності суспільних відносин, у тому числі відносин між державою та громадянином.

При розгляді питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (земельних відновин) відповідна сільська, селищна. міська ради мають брати до уваги дату проведення такої оцінки, що вказана у відповідній технічній документації.

Норми постанови від 03.11.2021 № 1147 мають застосовуватися до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, що була складена розробниками такої документації із зазначенням дати оцінки 10 листопада 2021 року і пізніше.

Постанова не виключає можливості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про нормативну грошову оцінку земель, що складена розробниками до 10 листопада 2021 року. Внесення відомостей про грошову нормативну грошову оцінку земель, що складена розробниками 10 листопада і пізніше, запроваджується лише з 1 січня 2022 року.


Департамент культури та інформаційної політики