Мінекономіки пропонує змінити перелік зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

Судебно-юридическая газета

На офіційному вебсайті Мінекономіки з метою проведення громадського обговорення розміщено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» (Порядок був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716).

Пропозиції поступили у зв’язку із змінами до законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Також у 2019 році були внесені зміни до законів України щодо правової охорони компонувань напівпровідникових виробів та географічних зазначень. Цими змінами визначено нові та уточнено чинні збори за дії, за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Проектом Постанови пропонується:

ввести нові види зборів;
змінити формулювання видів зборів відповідно до нової термінології;
виключити збори, не передбачені чинними спеціальними законами у сфері інтелектуальної власності;
змінити нумерацію кодів зборів у зв’язку з введенням нових зборів;

виключити формулювання щодо надання документів про сплату зборів;
змінити назви об’єктів права інтелектуальної власності;
виключити додатковий збір за публікацію кольорового зображення промислового зразка та торговельної марки, оскільки законом передбачена електронна публікація в електронному бюлетені.

Термін «власник» змінений на «володілець», термін «патент» змінений на «свідоцтво про державну реєстрацію промислового зразка», назва об’єкта інтелектуальної власності «топографія інтегральної мікросхеми» змінена на «компонування напівпровідникового виробу».

Розмір збору за подання заявки на об’єкт інтелектуальної власності в електронній формі буде визначатися за розміром збору, до якого застосована підстава для зменшення/збільшення його розміру.

Відповідність розміру сплаченого збору встановленому розміру визначається на дату його сплати (Положення вводиться з метою уникнення спірних питань під час зміни розмірів зборів).

Нові види зборів, які будуть запроваджуватися:

за подання іноземною особою або особою без громадянства клопотання про продовження строку призначення представника та адреси для листування (у розмірі 800 грн);
за подання заперечення проти заявки на винахід (у розмірі 6000 грн);
за подання клопотання про проведення інформаційного пошуку (у розмірі 3000 грн);
за вартість подання заяви про внесення до Державного реєстру України географічних зазначень відомостей про особу, яка має право використовувати зареєстроване географічне зазначення (у розмірі 4000 грн);
за подання клопотання про подовження строку сплати збору за публікацію про реєстрацію географічного зазначення (у розмірі 800 грн);
за подання заяви про внесення до відомостей Державного реєстру України географічних зазначень змін, зумовлених змінами до специфікації товару, які не визнаються незначними (у розмірі 2400 грн);
за подання заяви про внесення змін до специфікації товару (у розмірі 1600 грн);
за публікацію про реєстрацію географічного зазначення (у розмірі 400 грн);
за подання заяви про виправлення у внесених до Державного реєстру України географічних зазначень відомостях помилки, що не є очевидною чи технічною (у розмірі 800 грн);
за подання клопотання про подовження строку надання відповіді на повідомлення про усунення недоліків за заявкою на реєстрацію географічного зазначення (у розмірі 800 грн);
за подання клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки у разі, якщо строк надання відповіді на повідомлення про усунення недоліків за заявкою на реєстрацію географічного зазначення пропущений (у розмірі 800 грн);
за подання клопотання про подовження строку надання відповіді на попередній висновок за заявкою на реєстрацію географічного зазначення (у розмірі 800 грн);
за подання клопотання про відновлення прав заявника щодо заявки у разі, якщо строк надання відповіді на попередній висновок за заявкою на реєстрацію географічного зазначення пропущений (у розмірі 800 грн);
за подання заяви про виправлення у внесених до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомостях помилки, що не є очевидною чи технічною (у розмірі 800 грн);
за подання заяви про виправлення помилки, що не є очевидною чи технічною у внесених до Державного реєстру України компонувань напівпровідникових виробів відомостях (у розмірі 1200 грн);
за подання заяви про визнання прав на промисловий зразок недійсними (у розмірі 14000 грн);
за подання клопотання про продовження строку чинності прав на промисловий зразок (у розмірі 800 грн).

Також запроваджуються інші нові збори.

Суму збору за продовження строку дії свідоцтва на торговельну марку, власником якого є одна особа, зменшать до 10000 грн.

Одночасно виключать збори, які не передбачені законодавством:

За видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару;
За продовження строку дії свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару;
За продовження строку дії свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару у разі подання відповідної заяви протягом шести місяців після закінчення строку дії свідоцтва;
за подання заяви про продовження строку для відповіді на заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.

Раніше розповідалося, яким буде Вищий суд з питань інтелектуальної власності та які у нього будуть повноваження.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Youtube Право ТВ, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.