Проблеми освіти в Україні

ITTA
Сучасний освітній процес характеризується процесами глобалізації та інтеграції, які висувають на перший план питання більш тісної взаємодії країн та