Чому самотні чоловіки живуть менше

Країна Здоров'я
Роки життя на самоті або постійні розриви тісно пов'язані з підвищеним рівнем запальних маркерів у крові чоловіків. Такі висновки отримали у великому популяційному дослідженні Копенгагенського університету, опублікованому Journal of Epidemiology & Community Health.

Хоча запалення класифікувалося як слабке, воно було стійким. Розлучення та розриви відносин, за якими починався потенційно тривалий період самотнього життя, були пов'язані з підвищеним ризиком погіршення фізичного та психічного здоров'я, зниження імунітету та смерті.

Вчені спиралися на інформацію, надану Копенгагенському біобанку старіння та середнього віку майже 5 тисяч учасників від 48 до 62 років. Роки, прожиті на самоті, були класифіковані як: до 1 року (контрольна група); 2-6 років; та 7 і більше років. Також було отримано інформацію про чинники, які впливають здоров'я. У зразках крові вимірювали маркери запалення інтерлейкін 6 (ІЛ-6) та С-реактивний білок (СРБ).

Серед чоловіків найвищі рівні запальних маркерів виявили ті, хто пережив найбільшу кількість розривів. Порівняно з контрольною групою показники були вищими на 17%. Так само рівні запальних маркерів були на 12% вищими в групі, яка провела більшу частину років на самоті (7 або більше років). Але ці зв'язки спостерігалися лише у чоловіків; серед жінок таких асоціацій не було виявлено.