Мешканців Прикарпаття закликають створювати патронатні сім'ї

Що таке патронат над дитиною?

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя у період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Переваги патронату:

- дитина залишається проживати у своїй громаді, максимально наближено до родини

- дитина тимчасово «в гостях» у професійній патронатній сім’ї, за її життя і здоров’я відповідає патронатний вихователь

- створені умови для освіти, розвитку, соціально-психологічної реабілітації дитини

- біологічна сім’я під супроводом соціального працівника

- постійний моніторинг можливості повернення дитини до батьків, або пошук для дитини нової сім’ї

- оптимальний час для прийняття найкращого для дитини рішення (протягом 3-х, максимум протягом 6 міс.)

Фінансування послуги патронату:

Оплата послуг з патронату над дитиною складається з:

- соціальної допомоги на утримання влаштованої під патронат дитини обсягом у два з половиною прожиткові мінімуми для дитини відповідного віку на місяць:

- грошове забезпечення за надану патронатним вихователем послугу в розмірі 5-ти прожиткових мінімумів для працездатних осіб:

Однак, при влаштуванні 2-х і більше дітей, дітей віком до 1року, неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ, грошове забезпечення збільшується на 10 % за кожну дитину та категорію, але сумарно не перевищує 50 %.

- сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя.

Хто такий патронатний вихователь?

Патронатний вихователь – це спеціаліст, який пройшов навчання за спеціальною програмою та на договірній основі здійснює догляд, виховання, забезпечує реабілітацію тимчасово влаштованих в його сім’ю дітей, несе відповідальність за їх життя та здоров’я в період надання цим дітям послуги патронату, допомагає дитині та її сім’ї у подоланні складних життєвих обставин.

Патронатний вихователь …

- допоможе дитині подолати стрес, зумовлений відсутністю чи втратою прихильності у біологічній сім’ї

- створить позитивний емоційний контакт із дитиною, правильно реагуватиме на її потреби

- представлятиме інтереси дитини перед іншими фахівцями соціальної сфери

- стане посередником між дитиною та її біологічними батьками / особами, які їх заміняють чи усиновителями / прийомними батьками

Патронатний вихователь зобов’язаний забезпечити дитині:

- особистий простір для проживання,

- одяг відповідно до віку, сезону та статі,

- харчування,

а також:

- організувати процес та створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку,

- забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про патронат над дитиною,

- сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, якщо це відповідає інтересам дитини та не порушує її права

Хто може бути патронатним вихователем:

- громадяни України віком від 35 до 60 років (для жінок) і від 35 до 65 років (для чоловіків)

- мають позитивний досвід виховання дітей

- не мають судимості

- не мають шкідливих звичок (не зловживають алкоголем, не мають наркотичної залежності)

- мають власне/орендоване житло

- пройшли курси відповідної підготовки

Хто потребує послуги патронату?

Діти, які потрапили в складні життєві обставини та за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній сім’ї або їхні батьки чи особи, які їх заміняють, не можуть піклуватися про них, в тому числі:

- новонароджені діти, від яких відмовились батьки;

- підкинуті, безпритульні діти;

- діти із сімей, в яких існує загроза їх життю та здоров’ю;

- діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження;

- діти, батьки або особи, які їх замінюють, померли, пропали безвісті

Одночасно до сім’ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї.

Як дитина влаштовується в патронат?

- за згодою її батьків/законних представників;

- за письмової заяви дитини, у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити;

- за письмової заяви батьків про тимчасові обставини, які перешкоджають спільному проживанню;

- без згоди її батьків/законних представників за наявності:

* рішення про негайне відібрання дитини;

* акт про покинуту чи знайдену дитину, дитину, яку батьки відмовилися забрати з пологового будинку, іншого медичного закладу;

* у разі відсутності відомостей про місце перебування батьків/законних представників;

* за наявності безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини, що підтверджено актом проведення оцінки рівня безпеки дитини.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram. Завжди цікаві новини!