Укладення контракту директором Муніципального театру-студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради інформує, що за результатами конкурсного добору на посаду директора Муніципального театру-студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді призначено Ярову Тетяну Андріївну.

З переможцями конкурсу, відповідно до ст. 215 Закону України “Про культуру” укладений трудовий договір у вигляді контракту строком на 5 років.

Невід’ємною частиною кожного контракту є програма розвитку закладу культури, яка презентувалась кандидатом на засіданнях конкурсної комісії. Виконання даної програми є одним з основних критеріїв оцінки діяльності керівника закладу.

Директору надані всі необхідні повноваження щодо забезпечення якості і ефективності роботи колективу і закладу, виконання планів та програм, затверджених Міністерством культури та інформаційної політики України, та програм, затверджених відповідними місцевими органами управління в галузі культури.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівникові здійснюється наступна виплата за рахунок фонду оплати праці закладу культури:

а) посадовий оклад, який змінюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та норм чинного законодавства стосовно оплати праці;

б) надбавка за складність, напруженість в роботі у розмірі до 50% посадового окладу за фактично відпрацьований час відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (із змінами) в межах фонду оплати праці;

У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни, надбавка зменшується або скасовується у тому звітному періоді, коли виявлено порушення (за окремим наказом);

в) надбавка за почесне звання «Заслужений діяч мистецтв Укрїни» у розмірі 20% посадового окладу.

Крім того, керівникові може виплачуватися:

– премія за належне виконання посадових обов’язків;

– винагорода за виконання особливо важливих завдань;

– матеріальна допомога на оздоровлення/

У разі невиконання або недбалого виконання своїх посадових обов’язків контрактом передбачені умови дострокового припинення повноважень керівника закладу.