Ректор ВНУ Анатолій Цьось підписав договір з польським університетом

Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки, професор Анатолій Цьось підписав договір про наукову та дидактичну співпрацю з Педагогічним університетом імені Комісії національної освіти в Кракові (Республіка Польща) в особі проректора з питань освіти та розвитку професора Роберта Ставажа.

Передбачено співпрацю у дослідницькому та академічному напрямах: проведення спільних досліджень у галузях, що цікавлять обидві сторони; обмін досвідом між викладачами та науковими співробітниками; обмін науковими публікаціями, академічними роботами, підручниками та літературою; викладацькі та студентські обміни; організація спільної наукової діяльності тощо.

Угоді передувала співпраця з 2017 р. із директором Інституту наук про безпеку, доктором політичних наук, професором Ольгою Васютою. Саме за її сприяння та декана факультету міжнародних відносин ВНУ імені Лесі Українки, доктора політичних наук, професора Антоніни Шуляк підписано договір. В основі співпраці – робота над спільною НДР «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації», що виконувалася впродовж 2018–2019 рр. (реєстраційний номер 0119U001621). У результаті наукових розвідок видано колективну англомовну монографію «International and National Security: Politics, Information, Ecology, Economy: collective monograph», «Глосарій: навчальний енциклопедичний словник-довідник із питань інформаційної безпеки», «Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego» у двох томах, фахові публікації та ін. Згідно з умовами договору директора Інституту наук про безпеку Ольгу Васюту призначено другим науковим керівником Євгенії Вознюк, кандидата політичних наук, доцента кафедри міжнародних відносин та регіональних студій, здобувача наукового ступеня доктора наук за темою дисертації «Інформаційний тероризм як чинник впливу на міжнародну та національну безпеку» й аспіранта Назарія Шуляка за темою кандидатської дисертації «Інформаційна гігієна в системі стратегічних комунікацій України». Також декан Антоніна Шуляк із 2018 р. – член наукової ради часопису «Annales Universitatis Pedagogice Cracoviensis. Studia de Securitate (https://studiadesecuritate.up.krakow.pl/redakcja/), що спеціалізується на безпекових проблемах, а, відповідно, Ольга Васюта є членом редакційної колегії фахового видання «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint) з політології; міжнародних відносин, суспільних комунікації та регіональних студій; міжнародних економічних відносин. Наступним кроком у співробітництві є підготовка до реалізації проєкту «Подвійний диплом» на базі факультету міжнародних відносин ВНУ імені Лесі Українки та Інституту наук про безпеку Педагогічного університету імені Комісії національної освіти в Кракові.