Адвокати відповідатимуть за актуальність даних у ЄРАУ

Адвокатів, які порушили термін повідомлення про зміни відомостей про себе у Єдиному реєстрі адвокатів, притягатимуть до дисциплінарної відповідальності.

Рада адвокатів України внесла зміни до Порядку ведення ЄРАУ. Текст відповідного рішення РАУ від 03 липня 2021 року № 50 нещодавно з’явився на сайті Національної асоціації адвокатів України, передає «Закон і Бізнес».

Адвокат протягом 3 днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до ЄРАУ, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

У випадку порушення терміну рада адвокатів регіону може звернутись до КДКА регіону щодо притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, до ЄРАУ вносяться такі дані:

- П.І.Б. адвоката;

- номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття - рішення про його видачу (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до ЄРАУ);

- найменування і місцезнаходження організаційних форм адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку;

- адреси робочих місць адвоката (із зазначенням основної та/або додаткових адрес робочого місця), номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти; інформація про зупинення, поновлення права на заняття адвокатською діяльністю зазначається у хронологічній послідовності.

До профілю в ЄРАУ вноситься інформація відносно дисциплінарної відповідальності адвоката (вид дисциплінарного стягнення, строк застосування, підстава).

Інші відомості, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішеннями РАУ або внесення яких вимагається командами програмного забезпечення бази даних ЄРАУ. Річ йде про: відмітки про сплату внесків та електронна адреса, електронний варіант фотокартки адвоката, інформація про підвищення кваліфікації, які є обов’язковими для внесення адміністраторами ЄРАУ.

За заявою адвоката до ЄРАУ можуть бути внесені відомості щодо: додаткових адрес робочих місць, засобів зв’язку; помічників/стажистів адвоката; загального стажу адвокатської діяльності (на підставі документів, що підтверджують такий стаж, у тому числі довідки з КДКА регіону щодо роботи в колегії адвокатів до 1993 року); займаної посади в органах адвокатського самоврядування; займаної посади, категорій ведення справ; нагород (почесних звань, відзнак тощо); адрес його офіційних сторінок в соціальних мережах; моделі та серійного номеру комп’ютерної техніки, що використовує адвокат; характеристик та відповідних серійних номерів носіїв інформації, які використовує адвокат в своїй діяльності; транспорту, який використовує адвокат; логотипу та/або найменування веб-сайту АО, АБ, в якому адвокат здійснює адвокатську діяльність тощо.

РАУ у рішенні №50 передбачила можливість внесення даних про членство в комітетах при НААУ; займаної посади, членства в комітетах при радах адвокатів регіонів.

До профілю адвоката вноситься інформація про щорічне підвищення кваліфікації адвокатів, що надається Вищою школою адвокатури.