Кабмін затвердив Положення про ліцеї: як відбуватиметься зарахування учнів

Всеосвіта

Уряд затвердив Положення про ліцей, яке врегульовує основні засади діяльності ліцеїв як закладів загальної середньої освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки України.Згідно з Положенням, ліцей є закладом загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти. Водночас за рішенням засновника ліцей може забезпечувати також здобуття початкової та базової середньої освіти. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання ліцею ухвалює його засновник, який також затверджує його статут. Ліцей залежно від засновника може бути державним, комунальним, приватним чи корпоративним.Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних ліцеїв для здобуття профільної середньої освіти (9-11(12) класи) відбувається на конкурсних засадах. Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.Зарахування дітей до державного, комунального ліцею для здобуття базової середньої освіти (5-9 класи) здійснюється на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту у цьому закладі освіти, на продовження навчання в ньому та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.Зарахування дітей до ліцею на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходів для перевірки знань, умінь, навичок чи інших компетентностей) для здобуття початкової освіти (1-4 класи) забороняється.! Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних ліцеїв врегульовано наказом МОН №367 від 16 квітня 2018 року. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до приватних і корпоративних ліцеїв визначає засновник.Навчання у ліцеї організовують відповідно до законодавства та освітньої програми, схваленої педагогічною радою та затвердженої керівником ліцею. Спрямування здобуття учнями профільної середньої освіти визначається освітньою програмою ліцею.У складі ліцею можуть утворювати:класи;групи для вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), міжкласні групи учнів;навчальні кабінети (з навчальних предметів (інтегрованих курсів) однієї або різних освітніх галузей);класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання;інклюзивні класи для навчання осіб з ООП;тимчасові (від одного семестру, триместру) науково-дослідницькі класи та/або міжкласні групи учнів з метою організації профільного навчання. Матеріал, який вас може зацікавити: Уряд затвердив порядок організації інклюзивного навчання у ЗЗСО