Законопроект про юстицію, дружню до дитини: що він змінить для судів та адвокатури

Судебно-юридическая газета

Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного законопроект № 5617 від 04.06.2021 «Про юстицію, дружню до дитини».

Документ надійшов від Кабінету Міністрів України, його ініціатором є Міністерство юстиції.

Законопроектом кожній дитині з урахуванням її віку та рівня розвитку гарантується право на отримання інформації про її права та обов'язки, на звернення до суду та суб'єктів юстиції щодо дітей безпосередньо або через представника чи законного представника, на оскарження рішень суб'єкта юстиції щодо дітей в адміністративному чи судовому порядку, на безоплатну правничу допомогу.

Крім того, пропонується ліквідувати загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації шляхом запровадження спеціалізації центрів соціально психологічної реабілітації дітей.

Розділ І «Загальні положення»: запроваджує нові поняття і терміни у законодавство; формулює принципи юстиції, дружньої до дитини; визначає сферу дії закону та систему юстиції щодо дітей, взаємодію її суб'єктів.

Розділ ІІ «Запобігання перебуванню дитини у групі ризику та вчинення правопорушень в дитячому середовищі» визначає мету, завдання, систему запобігання перебуванню дитини у групі ризику та правопорушенням у дитячому середовищі. Діяльність із запобігання перебуванню дитини у групі ризику та правопорушенням у дитячому середовищі включає загальні та спеціальні заходи запобігання перебуванню дитини у групі ризику та правопорушенням у дитячому середовищі.

Розділ III «Соціальна реабілітація дитини у контакті із законом і захист прав та інтересів дитини, яка є потерпілою або свідком» містить положення про поводження з дітьми, які вчинили правопорушення і потрапили до системи правосуддя, а також з дітьми, які є потерпілими або свідками і потребують застосування заходів соціальної реабілітації.

Розділ IV «Виведення дитини із кримінального провадження» містить положення про альтернативні кримінальному провадженню та судовому розгляду можливості реагування на правопорушення дітей, зокрема з проведенням відновного примирення (медіації), із застосуванням додатково до неї або без неї одного чи кілька інших відновних заходів, спрямованих на соціальну реабілітацію дитини і запобігання повторному вчиненню нею правопорушень.

Розділ V «Прикінцеві та перехідні положення» містить положення про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», «Про безоплатну правову допомогу», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про пробацію», «Про Національну поліцію», «Про судовий збір».

Законопроектом пропонується частину першу статті 20 Кодексу адміністративного судочинства України доповнити пунктом 6 такого змісту:

«6) адміністративні справи щодо оскарження рішень міждисциплінарних команд з питань соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, про застосування відновних заходів та поміщення до центру соціально-психологічної реабілітації».

Тобто місцевим загальним судам як адміністративним судам будуть підсудні нові категорії справ.

До складу міждисциплінарних команд з питань соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, на постійній будуть входити представники служби у справах дітей, уповноваженого підрозділу територіального органу Національної поліції, центру соціальних служб , центру надання соціальних послуг.

Міждисциплінарні команди будуть застосовувати до дітей відновні заходи. Одним із таких відновних заходів буде застереження. Застереження полягає в роз'ясненні дитині судом, прокурором або міждисциплінарною командою з питань соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, завданої її діями шкоди та наслідків повторного вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування або судового провадження опитування або допит дитини, яка потерпіла від кримінального правопорушення або стала свідком кримінального правопорушення, проводиться за допомогою спеціальної методики опитування/допиту дитини.

В Законі України «Про безоплатну правову допомогу» слово «правову» замінять на «правничу», а частину другу статті 21 доповнять реченням такого змісту: “У випадку, якщо безоплатна вторинна правнича допомога надається неповнолітньому у кримінальному провадженні або справі про адміністративне правопорушення, призначений з цією метою адвокат повинен, за можливості, мати досвід надання правничої допомоги неповнолітнім."

Крім того, в законі з’явиться розділ Розділ IV «Надання безоплатних послуг з проведення відновного примирення (медіації) у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього».

У передбачених законом випадках у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого) центри з надання безоплатної правничої допомоги будуть надавати послугу з проведення відновного примирення (медіації) за участю кваліфікованого посередника (медіатора).

Послуга з проведення відновного примирення (медіації) за участю посередника (медіатора) у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого) буде надаватися безоплатно.

Послуга з проведення відновного примирення (медіації) за участю посередника (медіатора) у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого) може бути надана за зверненням суду, прокурора чи сторін відновного примирення (медіації): неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого) чи його законного представника, потерпілого, його представника чи законного представника неповнолітнього потерпілого.

У разі отримання звернення суду, прокурора, сторін відновного примирення (медіації) центр з надання безоплатної правничої допомоги негайно:

1) для проведення відновного примирення (медіації) приймає рішення про призначення посередника (медіатора) із числа адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, або за бажанням сторін відновного примирення (медіації) надає їм можливість самостійно обрати посередника (медіатора), передає йому надані зі зверненням матеріали про кримінальне провадження;

2) інформує про прийняте рішення залежно від стадії провадження суд або прокурора та сторін відновного примирення (медіації);

3) організовує проведення попередніх зустрічей між сторонами відновного примирення (медіації) та посередником (медіатором) з метою підготовки та укладення угоди за результатами медіації.

Посередник (медіатор) на попередніх зустрічах зі сторонами відновного примирення (медіації) роз'яснює їм порядок проведення відновного примирення (медіації) і в разі згоди на її проходження надає їм примірну форму угоди за результатами медіації, яка затверджується Координаційним центром з надання правничої допомоги, погоджує дату зустрічі для укладення угоди за результатами медіації та коло інших учасників, з якими за необхідності також проводить попередню зустріч.

Угода за результатами медіації має засвідчити факт примирення між сторонами відновного примирення (медіації) та відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків або усунення заподіяної шкоди, або взяті на себе неповнолітнім підозрюваним (обвинуваченим) зобов'язання про виконання таких дій. Крім того, сторони можуть взяти на себе інші зобов'язання, виконання яких сприятиме ресоціалізації неповнолітнього.

У разі неможливості зустрічі для укладення угоди за результатами медіації посередник (медіатор) повідомляє про це суд, прокурора та сторін відновного примирення (медіації).

Під час зустрічі між сторонами відновного примирення (медіації) для укладення угоди за результатами медіації посередник (медіатор) з дотриманням принципу нейтральності щодо інтересів сторін надає їм можливість досягти згоди щодо умов угоди за результатами медіації відповідно до особистих інтересів сторін, після чого готує погоджений ними текст угоди за результатами медіації.

В угоді за результатами медіації зазначається дата її укладення, скріплюється підписами сторін відновного примирення (медіації) та візується посередником (медіатором) у трьох примірниках, один з яких передається неповнолітньому, другий — потерпілому, третій залишається у посередника (медіатора).

Не пізніше наступного робочого дня після проведення зустрічі для укладення угоди за результатами медіації посередник (медіатор) передає її примірник залежно від стадії провадження суду або прокурору або повідомляє їм про відмову в її укладенні.

Діти, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися до суду, будуть звільнені від сплати судового збору. Такі зміни внесуть до ч.1 статті 5 Закону України «Про судовий збір».

Раніше «Судово-юридична газета» розповідала як суди будуть захищати авторські права за новим законопроектом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Youtube Право ТВ, щоб бути в курсі найважливіших подій.