Як росія робила з українців рабів: річниця закріпачення України імперськими колонізаторами

ВСВІТІ

14 травня 1783 року указом російської імператриці Катерини II було закріпачено селян Лівобережжя та Слобожанщини, яким заборонили переселятися з місць останньої ревізії і на яких поширилося російське законодавство, що дозволяло їх продаж, обмін на майно і можливість заслання до Сибіру та на каторжні роботи без права судового оскарження дій поміщика, пише ukrrain.com. Кріпацтво як один