На Тернопільщині перевіряють АЗС

Сорока

Комісія Управління Держпраці відповідно до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань праці на 2022 рік розпочала планову перевірку щодо додержання вимог законодавчих та нормативно-правовихaктів у сферах промислової безпеки та охорони праці Товариством з обмеженою відповідністю «Люкс», яке здійснює реалізацію паливно-мастильних матеріалів на чотирьохaвтозаправних станціях Тернопільського району.

Під час проведення перевірки, передусім, звертається увага на наявність дозвільних документів та декларацій відповідності на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію механізмів, устатковання, проведення ідентифікації та декларування об’єктів підвищеної небезпеки.

Також перевіряється проведення навчання працівників з питань охорони праці та забезпечення їх засобами індивідуального та колективного захисту,a також спецодягом та спецвзуттям призначеним для роботи у вибухонебезпечному середовищі.

Особлива увага звертається на обов’язкове дотримання працівниками вимог безпеки при експлуатації потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки,a також під час приймання, зберігання палива та заправлення нимaвтотранспортних засобів.

Перевірка триватиме до 14 січня 2022 року.

Джерело: Управління Держпраці у Тернопільській області