Угода про конфіденційність

 • Ця Угода є договором приєднання відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України – використання Користувачем Сервісів ТОВ «УКРНЕТ» (надалі – «Володілець») свідчить про приєднання Користувача до даної Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.
 • Під час користування Користувачем Сервісами Володілець здійснює збір та обробку даних Користувача, а саме:
  2.1. даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами;
  2.2. файлів cookie;
  2.3. ір-адреси;
  2.4. параметрів та налаштувань інтернет-браузерів;
  2.5. даних, зазначених у п. 11 даної Угоди.
 • Володілець включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися Сервісом, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів, а також три наступних роки після закриття аккаунту на відповідному Сервісі та закінчення користування Користувачем послугами Сервісів.
 • Володілець здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення пароля, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також для інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг Сервісів).
 • Володілець використовує знеособлені дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень; будь-якими іншими способами. Користувач погоджується з тим, що Володілець має право передавати третім особам будь-які знеособлені дані, що не дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача, зокрема, але не обмежуючись цим, передавати знеособлені дані системам показу реклами, в тому числі Google Adsense.
 • Володілець має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включено персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Володільцем; новому власнику та/або Володільцю Сервісу для оброблення з метою, передбаченою даною Угодою; іншим користувачам Сервісів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сервісі передбачено відповідний функціонал.
 • Під час користування Користувачем Сервісами, на інтернет-сторінках Сервісів можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи самостійно отримують дані, зазначені у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 даної Угоди, хоча при цьому Володілець жодним чином не передає таким третім особам дані Користувача, що оброблюються Володільцем. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:
  7.1. системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники LiveInternet, Google Analytics тощо);
  7.2. соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);
  7.3. системи банеропоказів (наприклад, AdRiver тощо);
  7.4. інші ресурси.
 • Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».
 • Оброблення персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісів. Володілець вживає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, що міститься у охоронюваних приміщеннях із обмеженим доступом.
 • Код Стрічки новин, що розміщується на порталі ukr.net, та порталу ukr.net в цілому надається, як є, та не підлягає зміні користувачами порталу ukr.net самостійно або за допомогою стороннiх програмних засобів, зокрема, програм блокування реклами, виконуваних скриптiв, тощо.
 • Одним із видів послуг сервісу електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net) може бути імпорт електронних повідомлень, доданих до них файлів, особистих (несистемних) папок і електронних адрес одержувачів та відправників, з якими листувався Користувач (надалі – «контакти»), із інших поштових скриньок Користувача, зареєстрованих на сторонніх поштових сервісах (далі – «скринька з іншого сервісу»). Під таким імпортом мається на увазі копіювання електронних повідомлень, доданих до них файлів, особистих папок та контактів, що містяться в скриньці з іншого сервісу, у скриньку Користувача на сервісі електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net). Такий імпорт ініціюється Користувачем шляхом:
  - вказування на відповідній інтернет-сторінці електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net) у відповідній формі логіну скриньки з іншого сервісу, із якої будуть імпортуватися електронні повідомлення, додані до них файли, особисті (несистемні) папки та контакти, а також пароля до неї;
  - якщо іншим поштовим сервісом підтримується протокол авторизації OAuth 2.0, Користувач на відповідній сторінці такого іншого поштового сервісу має можливість підтвердити право сервісу електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net) на доступ до своєї скриньки задля імпортування електронних повідомлень, доданих до них файлів, особистих (несистемних) папок і контактів. Як наслідок, сервісу електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net) буде надано ключ доступу (access_token), за допомогою якого сервіс електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net) отримає доступ до скриньки Користувача з іншого сервісу, із якої будуть імпортуватися електронні повідомлення, додані до них файли, особисті (несистемні) папки та контакти.
  Отримання пароля (або access_token) та, як наслідок, доступ до скриньки з іншого сервісу здійснюються системою сервісу електронної пошти FREEMAIL виключно задля та на час виконання зініційованого Користувачем імпорту електронних повідомлень, доданих до них файлів, особистих (несистемних) папок і контактів із його скриньки з іншого сервісу. Після завершення процедури імпорту вони видаляються та у системі сервісу електронної пошти FREEMAIL не зберігаються.
 • Володілець має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку. У цьому випадку усі зміни будуть опубліковані за адресою www.ukr.net/terms/ і будуть обов'язковими для Користувача через 10 днів від дня такої публікації.