новини

Редакційна політика стрічки новин ukr.net

Мета.

Редакційна політика розроблена та впроваджується з метою встановлення чесних та прозорих принципів роботи стрічки новин ukr.net, достовірного, неупередженого та коректного подання інформації у стрічці новин ukr.net, встановлення загальних принципів перевірки відповідності інформації, яка подається відвідувачам стрічки новин ukr.net, Редакційній політиці.

Принципи.

Редакційна політика стрічки новин ukr.net побудована на принципах чесного, прозорого, достовірного, неупередженого та коректного подання інформації відвідувачам порталу, політичної нейтральності, поваги до права та етичних норм, суспільних інтересів, поваги до фізичних та юридичних осіб, політики нульової терпимості до будь-яких проявів дискримінації (ксенофобії, расизму, мізантропії, шовінізму тощо).

Актуальність та комплексність подачі інформації поряд з іншими принципами Редакційної політики є одним з найголовніших пріоритетів стрічки новин ukr.net.

Робота редакторів стрічки новин ukr.net повинна відповідати найвищим стандартам журналістики, яка забезпечує високий рівень довіри широкого кола відвідувачів до порталу новин ukr.net.

Вимоги до інформації, яка розміщується на стрічці новин ukr.net

Розміщення інформації у стрічці новин ukr.net відбувається шляхом розміщення заголовків (назв) статей та/або новин.

Заголовки (назви) та новини, на які вони посилаються, повинні:
 • бути релевантні статтям та/або новинам, на які вони посилаються; регіональному розподілу новин, якщо це є необхідним;
 • бути актуальними та не бути застарілими;
 • носити новинний характер (повідомляти про новину, подію, що сталася і є новиною);
 • новини та статті повинні містити логічну структуру, бути послідовно викладеними, обставини/факти, про які в них йдеться, повинні бути всесторонньо викладені, у тому числі повинно бути забезпечене право на відповідь, а у випадку різкої критики – право на відповідь повинно бути реалізовано шляхом опублікування відповіді у цій же новині та/або статті;
 • не нести дискримінаційний характер, зокрема, але не обмежуючись, не містити ознаки дискримінації за расою, кольором шкіри, національністю та нацією, віросповіданням, статтю, релігією, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, політичними або іншими поглядами, походженням, національним або соціальним походженням, майновим положенням, народженням тощо, не містити ознак ксенофобії, расизму, мізантропії, шовінізму, сексизму, гомофобії тощо;
 • не нести рекламний характер;
 • не містити ознаки піару та/або чорного піару (тобто діяльності, результатом якої є заздалегідь сплановані та/або підготовлені та/або однобічні та/або сфальсифіковані матеріали, метою яких є формування, підтримання позитивного та/або негативного ставлення до особи, групи осіб, бренду, компанії, процесу);
 • не бути грубими, аморальними, вульгарними по суті та не містити грубих, аморальних, вульгарних, ненормативних, сексуальних (у тому числі таких, що на них натякають та/або їх символізують) фраз, висловів, зображень, відео-, аудіо-матеріалів тощо;
 • не повинні містити граматичні та орфографічні помилки;
 • не порушувати законодавство.
Окрім зазначеного, заголовки (назви) та новини, на які вони посилаються, можуть бути визнанні редактором недопустимими та/або такими, що порушують Редакційну політику з будь-яких інших суб’єктивних причин, у тому числі, якщо редактор вважає їх нецікавими та/або неприйнятними для аудиторії стрічки новин ukr.net. Вказані вимоги є загальними, не є виключними та підлягають розширеному тлумаченню редакторами стрічки новин ukr.net.

Інформація у стрічці новин ukr.net підлягає вибірковій модерації на відповідність вимогам Редакційної політики. У разі виявлення редактором будь-якої невідповідності засадам Редакційної політики та/або визнання такої інформації недопустимою, - такий заголовок (назва) підлягає виключенню зі стрічки новин ukr.net, а ресурс, який допустив систематичне їх розміщення, за одноособовим рішенням головного редактора, може бути відключений від стрічки новин ukr.net.

Заголовок (назва) статті та/або новини може бути виключений зі стрічки новин ukr.net редактором також у випадку, якщо сайт, на якому розміщена стаття та/або новина:
 • перенавантажений рекламою, у тому числі небажаною та/або некоректною рекламою (такою рекламою у тому числі, але не обмежуючись цим, слід рахувати: спливаючі вікна, самовільне гучне відтворення звуку та/або самовільне відтворення відео, в тому числі без можливості його закрити протягом певного часу, банера, що розміщені в тілі статті, між заголовком і тілом статті, необхідність підтримати та/або поділитись інформацією в соціальних мережах тощо);
 • може нанести шкоду обладнанню відвідувачам стрічки новин ukr.net;
 • містить контент, який прямо та/або опосередковано не відповідає Редакційній політиці та/або є на думку редактора стрічки новин ukr.net неприпустимим.
За прийняті рішення щодо виключення заголовків (назв) статей та/або новин редактори стрічки новин ukr.net підзвітні лише головному редактору та не зобов’язані надавати жодних пояснень щодо причин такого виключення ресурсу, заголовок (назву) статі та/або новини якого було виключено зі стрічки новин ukr.net.

Сайти-партнери стрічки новин ukr.net повинні якісно заповнити розділ Контакти. Зокрема, але не обмежуючись, вказати фізичну адресу редакції, ФІО редактора/редакторів, контактні номера телефонів, e-mail.