новини

Угода про конфіденційність

 • Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України – використання Користувачем Сервісів ТОВ «УКРНЕТ», Україна, м. Київ 03039, пр-т Голосіївський, 26 (надалі – «Володілець»), свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.
 • Під час користування Користувачем Сервісами останній надає право Володільцю на здійснення збору та обробки даних Користувача, а саме:
  2.1. даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами;
  2.2. файлів cookie;
  2.3. IP-адрес;
  2.4. параметрів та налаштувань інтернет-браузерів, даних про пристрій (тип пристрою, операційна система, її версія);
  2.5. даних, зазначених у п. 11 цієї Угоди.
 • Володілець включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися Сервісом, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів, а також три наступних роки після закриття акаунта на відповідному Сервісі та закінчення користування Користувачем послугами Сервісів.
 • Володілець здійснює збір та обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net) (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення пароля, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також – для інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг Сервісу). 
  Користувач може відкликати дозвіл на збір та обробку своїх персональних даних Володільцем шляхом видалення свого акаунта (поштової скриньки), - докладніше за посиланням тут та/або тут.
  Користувач може переглянути та/або змінити свої персональні дані шляхом їхнього редагування, - докладніше за посиланням тут та/або тут.
 • Володілець здійснює збір та обробку знеособлених даних Користувача в маркетингових цілях, в тому числі для таргетингу рекламних та/або інших інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними та складання відповідних списків користувачів, створення персонального профілю користувача; для проведення статистичних досліджень; показу будь яких рекламних та/або інших інформаційних матеріалів, у тому числі персоналізованих.
  У будь-якому разі збір та обробка знеособлених даних Користувачів виконується Володільцем із дотриманням принципу pseudonymisation, тобто такою обробкою даних Користувачів, яка не дає можливості прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача.
  Користувач погоджується з тим, що Володілець має право передавати третім особам будь-які знеособлені дані, що не дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача, зокрема, але не обмежуючись цим, передавати знеособлені дані системам показу реклами, в тому числі Google Adsense.
  Користувач може відкликати дозвіл на збір та обробку своїх знеособлених даних (у т.ч. їх збереження) Володільцем, детальна інформація щодо файлів cookie і параметрів та налаштувань інтернет-браузерів – в залежності від браузера, що використовується Користувачем – доступна за наступними посиланнями Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox, Opera.
  Даний пункт не застосовується до логіну та паролю (або access_token), наданих Користувачем з метою здійснення імпорту електронних повідомлень із інших поштових скриньок Користувача, зареєстрованих на сторонніх поштових сервісах, самих електронних повідомлень, доданих до них файлів, особистих (несистемних) папок і контактів із його скриньки з іншого сервісу; Володілець не здійснює збір та обробку вказаних даних в маркетингових цілях, в тому числі для таргетингу рекламних та/або інших інформаційних матеріалів, не знеособлює та не передає їх третім особам у жодному вигляді.
 • Володілець має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включено персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Володільцем; новому власнику та/або Володільцю Сервісу для обробки з метою, передбаченою цією Угодою; іншим користувачам Сервісів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сервісі передбачено відповідний функціонал.
  Даний пункт не застосовується до логіну та паролю (або access_token), наданих Користувачем з метою здійснення імпорту електронних повідомлень із інших поштових скриньок Користувача, зареєстрованих на сторонніх поштових сервісах, самих електронних повідомлень, доданих до них файлів, особистих (несистемних) папок і контактів із його скриньки з іншого сервісу; Володілець не здійснює збір та обробку вказаних даних та не передає їх третім особам у жодному вигляді.
 • Під час користування Користувачем Сервісами на інтернет-сторінках Сервісів можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи самостійно отримують дані, зазначені у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди, хоча при цьому Володілець жодним чином не передає таким третім особам дані Користувача, що обробляються Володільцем. Згода Користувача з цією Угодою означає, що Користувач погоджується на отримання такими третіми особами даних, зазначених у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди, та надає цим третім особам права щодо зберігання та обробки даних інтернет-користувачів, зазначених у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди з метою використання знеособлених даних Користувача в маркетингових цілях, у тому числі для таргетингу рекламних та/або інших інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними та складання відповідних списків користувачів, створення персонального профілю користувача, інших маркетингових цілях; для проведення статистичних досліджень; показу будь-яких рекламних та/або інших інформаційних матеріалів, у тому числі персоналізованих.
  Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:
  7.1. системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники LiveInternet, Google Analytics тощо);
  7.2. соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);
  7.3. системи банеропоказів (наприклад, Google AdWords, AdRiver тощо);
  7.4. інші ресурси.
 • Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних».
 • Обробка персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісів. Володілець вживає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема обробка даних здійснюється на обладнанні, що міститься у приміщеннях, які охороняються, із обмеженим доступом.
 • Код Стрічки новин, що розміщується на порталі ukr.net, та порталу ukr.net вцілому надається як є, та не підлягає зміні користувачами порталу ukr.net самостійно або за допомогою стороннiх програмних засобів, зокрема програм блокування реклами, виконуваних скриптiв, тощо.
 • Одним із видів послуг сервісу електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net) може бути імпорт електронних повідомлень, доданих до них файлів, особистих (несистемних) папок і електронних адрес одержувачів та відправників, з якими листувався Користувач (надалі – «контакти»), із інших поштових скриньок Користувача, зареєстрованих на сторонніх поштових сервісах (далі – «скринька з іншого сервісу»). Під таким імпортом мається на увазі копіювання електронних повідомлень, доданих до них файлів, особистих папок та контактів, що містяться в скриньці з іншого сервісу, у скриньку Користувача на сервісі електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net). Такий імпорт ініціюється Користувачем шляхом:
  - вказування на відповідній інтернет-сторінці електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net) у відповідній формі логіну скриньки з іншого сервісу, із якої будуть імпортуватися електронні повідомлення, додані до них файли, особисті (несистемні) папки та контакти, а також – пароля до неї;
  - якщо іншим поштовим сервісом підтримується протокол авторизації OAuth 2.0, Користувач на відповідній сторінці такого іншого поштового сервісу має можливість підтвердити право сервісу електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net) на доступ до своєї скриньки задля імпортування електронних повідомлень, доданих до них файлів, особистих (несистемних) папок і контактів. Як наслідок, сервісу електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net) буде надано ключ доступу (access_token), за допомогою якого сервіс електронної пошти FREEMAIL (mail.ukr.net) отримає доступ до скриньки Користувача з іншого сервісу, із якої будуть імпортуватися електронні повідомлення, додані до них файли, особисті (несистемні) папки та контакти.
 • Отримання пароля (або access_token) та, як наслідок, доступ до скриньки з іншого сервісу здійснюються системою сервісу електронної пошти FREEMAIL виключно задля та на час виконання зініційованого Користувачем імпорту електронних повідомлень, доданих до них файлів, особистих (несистемних) папок і контактів із його скриньки з іншого сервісу. Після завершення процедури імпорту вони видаляються та не зберігаються у системі сервісу електронної пошти FREEMAIL.
 • У випадку порушення Володільцем умов цього Договору Користувач має право звернутись із відповідною скаргою до контролюючих та/або правоохоронних та/або судових органів.